Het Huis

De Stichting Levende Meesters is gehuisvest in het monumentale pand aan de Gravenstraat 7 in Dordrecht.
De bouw van het huis heeft een rijke historie. De eerste aanwijsbare constructie stamt uit de late Middeleeuwen, toen de structuur van het huis werd bepaald.

In de achttiende eeuw vond een grootscheepse verbouwing plaats; de fa├žadegevel met de datering Anno 1712 verving de oude trapgevel en de centrale spiltrap werd deels vernieuwd.

De tentoonstellingsruimte op de begane grond heeft kleurig geschilderde Biedemeierplafonds uit de negentiende eeuw. Het geheel doet eclectisch aan omdat deuren, ramen en lambrisering zowel uit de achttiende, als uit de vorige eeuw zijn.